kuzgun - Market sözlük

kuzgun

hayvanlar arasındaki en akıllı hayvanlardan bir tanesidir. Kargagillerin corvus cinsindendir.