banka kredileri - Market sözlük

banka kredileri

son faiz indirimleri ile birlikte düşeceği öngörülüyor. Ancak ekonominin bu kadar kırılgan olduğu bir zamanda kredi taleplerinin çok fazla artmayacağı kanısındayım. kredi haberleri ne baktığımızda zaten düşen dolara rağmen ve özellikle faiz indirimine karşın ciddi bir tüketici kredi indirimimi yapılmadığını da görüyoruz.